Bestyrelsen

Bestyrelse, valgt på den ordinære generalforsamling d. 20. juni 2023

Formand:
Morten Licht Marott Grøndahl
Duevænget 5, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 2018 2000
Mail:Formand.vand@gmail.com

Næstformand:
Birger Prahl
Troldbyvej 30, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 2860 4197
Mail: birger@prahl.eu

Kasserer/Medlemsadministrator:
Lilian Sørensen
Svalevænget 11, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 2823 9603
Mail: kassereren.vand@gmail.com

Miljø/Tilsynsførende:
Per Hansen
Hjortevænget 10, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 4068 8994
Mail: forbruger.vand@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Peter Warmind
Drosselvænget 11, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 53562260
Mail: warmind@live.dk


Bank: Spar Nord Bank A/S
Reg. Nr.: 9011, Konto nr.:4580256940
Mail: formand.vand@gmail.com
www.møllehøjvandværk.dk
CVR: 34768188